Nghiên cứu Gạo nảy mầm: Hàm lượng γ-Aminobutyric acid (GABA) khác nhau giống gạo lứt trong quá trình nảy mầm

Trả lời